Factories & Branches

Headquarter

650-0047
3-2-11 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo.

Tokyo Head Office (Tokyo Branch)

105-0003
6F Sumitomo Life Nishishinbashi Building,
1-10-2 Nishishinbashi, Minatoku, Tokyo.

Sendai Branch & Sendai Factory

981-3328
2-1-4 Kamisakuragi,
Tomiya City, Miyagi Prefecture.

Yokohama Branch

221-0056
3F, Conquered Yokohama Building
3-1 Kinkocho, Kanagawaku, Yokohama City, Kanagawa Prefecture.

Nagoya Branch & Nagoya Technology Center

450-0002
5F, IT Meieki Building
3-11-22 Meieki, Nakamuraku, Nagoya City, Aichi Prefecture.

Shiga Branch & Shiga Factory

528-0068
22-2 Hinokigaoka
Minakuchicho, Koka City, Shiga Prefecture.

Osaka Branch & Osaka Factory

Osaka Branch
536-0014
5-20-17 Shiginonishi, Jotoku, Osaka City, Osaka.

Osaka Factory
536-0014
5-19-26 Shiginonishi, Jotoku, Osaka City, Osaka.

Hiroshima Branch

732-0053
9F Office building, ACTIVE-INTER CITY HIROSHIMA
12-1 Wakakusa-cho, Higashi-ku, Hiroshima City, Hiroshima.

Kobe Branch(Medical division) & Kobe Fab & Headquarter of Technology Center & AM Verification Center

650-0047
3-2-11 Minatojima Minamimachi, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo.

Fukuoka Branch

830-0032
4F, Daido Life Kurume Building,
38-1 Higashimachi, Kurume City, Fukuoka Prefecture.

Kyushu Factory

872-1611
2615-7 Mukata, Kunimimachi, Kunisaki City, Oita Prefecture.

About us

Contact us